Aksjeforvaltning

Boreas indeksuavhengige aksjeforvaltning består av konsentrerte porteføljer med kun conviction ideas. Kombinasjonen dynamisk risikotaking, sykliske plasseringer i det nordiske hjemmemarkedet og stabile kvalitetsaksjer globalt gir attraktiv avkastning til volatilitet nær verdensindeksen.

Kredittforvaltning

Boreas kredittforvaltning fokuserer på det nordiske BB-segmentet. Belåning av BB-ratede obligasjoner gir risikojustert meravkastning. Konsentrerte porteføljer med færre investeringer gir større fokus og meravkastning.

Profesjonelle investorer

Våre kunder er profesjonelle investorer med høye krav til meravkastning, risikostyring og rapportering.

Risikostyring

Vårt sterke fokus på porteføljekonstruksjon og risikostyring skal sikre stabil og høy risikojustert meravkastning.

Boreas verdier

Vi er et bærekraftig forvaltningsmiljø med god avkastning over tid. Vi er langsiktige og spesialiserte, har trygge verdier og er etterrettelige. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring fra finansbransjen.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og motta månedsrapporter fra våre fond

Klikk her for å motta månedsrapporter

Våre fond:

Borea Global Equities

Borea European Credit

Ser du etter Borea Opportunity Management?

Klikk på logoen under for gå til Borea Opportunity Management sine sider

Aktuelt

Se flere nyheter