Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

toppbilde Røde tall og Kina-fall

Røde tall og Kina-fall

Markedet faller videre på virusfrykt, og investorer som ser mulighet for å ta gevinst etter fjorårets rally.


Det er ikke tvil om at coronaviruset (2019-nCoV) tok markedets oppmerksomhet forrige uke. Ifølge WHOs siste oppdatering er antall smittede nå kommet opp i 14 557, hvorav 14 411 er fra Kina og de fleste fra Hubei-provinsen. 305 mennesker har omkommet, ifølge gårsdagens WHO-oppdatering. I løpet av helgen kom sykdommens første dødsfall utenfor Kina, på Filippinene. Flere land, deriblant USA og Australia, har i forsøket på å stoppe smitten suspendert innreise fra Kina, noe kinesiske myndigheter har reagert på, og for USAs del omtalt som «certainly not a gesture of goodwill». På den positive siden kan vi derimot ta med at viruset synes foreløpig å være mindre dødelig (foreløpig dødelighet på 2.1%) enn både SARS (9.6%) og MERS (36% dødelighet). Forrige uke klarte forskere å isolere og DNA-sekvensere viruset, mens myndighetene i Thailand hevder å ha funnet en mulig kur, gjennom å kombinere influensa- og HIV-medisiner. Forøvrig synes vi podcasten om viruset (19 minutter), fra Andreesen Horowitz er god og interessant.

Kina støtter finansmarkedene. I natt åpnet kinesiske markeder opp igjen, etter å ha vært stengt siden 23. januar. Ikke uventet falt aksjemarkedet kraftig, med Shenzhen CSI 300-indeksen ned 7.9%. 162 aksjer steg, mens 3 257 aksjer falt i kurs. Gjennom helgen ble det meldt at myndighetene gjør sitt for å støtte finansmarkedene i en potensielt utfordrende periode. Sentralbanken People’s Bank of China vil ifølge beregninger utført av Bloomberg bidra med CNY 150mrd i netto likviditetstilførsel, for å stabilisere pengemarkedene. Myndighetene innfører også andre tiltak for å sørge for at markedene forblir likvide. Bloomberg melder at sykdommen også har bidratt til at kinesisk etterspørsel etter olje kan ha falt med hele 20%, og OPEC skal etter sigende vurdere kutt for å stabilisere oljeprisen. Siden nyttår har prisen på et fat Nordsjøolje (Brent) falt fra 66 til 56 dollar per fat.

Med et bakteppe av sykdom var det ingen overraskelse at markedene var preget av røde tall forrige uke. Amerikanske S&P 500, europeiske Stoxx 600 og norske OSEBX falt hhv. 2.1%, 3.1% og 2.8% gjennom uken. Resultatsesongen fortsatte, med betydelige bevegelser i enkelte internasjonale aksjer, deriblant Amazon, som steg 7.4% fredag. Tesla fortsetter også sin himmelferd, og steg forrige uke 15.2% til USD650/aksje. Hittil i år er aksjen opp 55.5%. I Norden avsluttet Danske Bank uken sterkt, etter at analytikerne i S&P forrige uke publiserte en artikkel om at banken kan komme til å slippe unna bot fra amerikanske myndigheter, i kjølvannet av dens hvitvaskingsskandale. En advokat intervjuet av di.se tror derimot det er overoptimistisk å tro dette.

Kredittmarkedene mindre preget. Kredittmarkeder har den gode egenskapen at kreditorer har prioritet foran egenkapitaleiere. Dette innebærer at oppsiden er begrenset, men svingningene blir også mindre når markedene faller. Forrige uke opplevde internasjonale høyrentemarkeder noe høyere kredittpåslag (25-35bp), med gjennomsnittlige tap på 0.2-0.3%. Det nordiske markedet holdt seg derimot stabilt. Med lave kredittpåslag og høy interesse fra investorer, kunngjorde en rekke selskaper at de ville hente ny gjeld, deriblant Stolt-Nielsen, Odfjell og Klaveness Combination Carriers. Kanskje mest oppsiktsvekkende forrige uke var Hurtigruten, som finansierte seg gjennom å utstede et nytt obligasjonslån, på EUR300m. Med høy interesse endte Hurtigrutens lånekostnad opp på 3.375%. Advanced Soltech kunngjorde derimot at markedsforholdene bidrar til at selskapet utsetter sitt planlagte grønne obligasjonslån, som etter planen skal finansiere vindkraft i Kina.

Det var heller ikke så fint lite annet som skjedde på verdensagendaen forrige uke heller. Storbritannia forlot offisielt EU på fredag, og går nå inn i en overgangsperiode hvor nye handelsavtaler skal fremforhandles. Utgangen skjer 3 og et halvt år etter Brexit-avstemningen, som fant sted 23. juni 2016. På den andre siden av dammen går det mot frifinnelse i riksrettssaken mot President Trump, hvor en avstemning vil finne sted onsdag denne uken (5. februar). Fredag bidro stemmene fra de fleste republikanerne i Senatet til at det ikke vil kalles inn ytterligere vitner, deriblant John Bolton, i saken. Innen amerikansk politikk avholdes demokratenes primærvalg i Iowa i dag. Dette første valget er ansett som svært viktig for å skaffe seg momentum i valgkampen videre internt i partiet. Bernie Sanders har den siste tiden gjort det bra på meningsmålingene, noe som også trekkes frem som en mulig årsak til de negative markedsreaksjonene.

Federal Reserve og Bank of England holdt renta uendret. Det er ikke bare kinesiske myndigheter som støtter egne markeder. Både USAs og Europas sentralbank bidrar med likviditet for øyeblikket, og forrige uke stemte medlemmene i Federal Reserves Federal Open Market Committee for å holde sentralbankens rentemål uendret, på 1.50-1.75%. Mens inflasjonen de siste årene har vært moderat, har imidlertid ikke sentralbankene mistet helt troen på den gamle sammenhengen mellom ledighet og inflasjon. I et intervju med Financial Times uttalte uttalte nylig ECBs sjefsøkonom, Philip Lane, at «den delen av prisstigningen som mest sannsynlig vil påvirkes av arbeidsledighet nærmer seg målet».

Svingningene fortsetter. Mens vi tror frykten rundt «coronaviruset» vil blåse over, tror vi ikke den volatile perioden er over enda. Forrige uke skrev vi om at epidemier vanligvis har begrensede effekter på markedene. Derimot kommer frykten vi nå ser i en periode hvor selskaper er høyt belånte, og priser på finansielle instrumenter har steget mye sammenlignet med selskapenes inntjening. I tillegg har makrokonomiske nøkkeltall vist svak utvikling det siste året. Forrige uke viste BNP-tall for fjerde kvartal negativ vekst for både Italia og Frankrike. Det er derfor ikke unormalt at investorer griper muligheten til å ta gevinst og selge litt unna. Det kan også bidra til gode kjøpsmuligheter for langsiktige investorer. Denne uken får vi ytterligere økonomiske indikatorer gjennom oppdaterte PMI-tall. Dagens tall for Europa har allerede kommet inn, og viser svakere enn ventet utvikling for den (volatile) norske indeksen, like svak som ventet utvikling for Eurosonen, og noe sterkere enn ventet utvikling i Sverige.

Ikke lett å holde tunga rett i munnen. Mens 2019-nCoV-viruset sprer seg, er det ikke alle som holder tunga rett i munnen og skiller den ene kronen fra den andre. Ifølge USA Today har antall søk etter «corona beer virus» og «beer virus» økt betydelig den siste tiden. NRK Satiriks melder på sin side at «Vitser med Corona-virus og Corona-øl kan ha nådd din far». Ønsker dere alle en strålende uke, med tunga rett i munnen.