Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

toppbilde Grønne skudd

Grønne skudd

Markedet tok en pust i bakken forrige uke, og for Norges del fikk vi en grønn avslutning på mars. Etter betydelige mengder frykt og usikkerhet tidligere i måneden, har stemningen bedret seg de siste to ukene.

Oppdaterte månedsrapporter for mars er nå ute:

Borea Global Equities | Borea Høyrente | Borea Obligasjon | Borea Rente

Optimismen har fortsatt i dag, med europeiske og amerikanske aksjemarkeder opp 3-5%. Stemningsskiftet kommer i det investorene ser positive trender i smittetallene, samtidig som stater og sentralbanker har iverksatt svært støttende tiltak. Dermed tør investorer å ta mer risiko, noe som eksempelvis medførte at amerikanske høyrenteobligasjonsfond forrige uke kunne notere en ny rekord i nettoinnskudd, på 7.1 milliarder dollar.

Mens verden fremdeles går i en «isolerende retning», og koronatallene er dystre, ser vi likevel noen positive tendenser: Antall nye smittetilfeller og dødsfall synes å være fallende i flere land, deriblant Italia og Spania. Veien fremover er usikker, da vi hverken har flokkimmunitet eller vaksiner som er klare til å settes ut i stor skala. Men også her er aktiviteten høy: I helgen uttalte eksempelvis Bill Gates at hans stiftelse nå starter byggingen av produksjonsanlegg for de syv mest lovende vaksinene. Stiftelsen går ut såpass bredt for å minimere tid til markedet for en vaksine. De økonomiske konsekvensene av stengte samfunn gir sterke incentiver til fortgang i utviklingen.

Grønne markeder står i kontrast med stadig svakere økonomiske nøkkeltall. Forrige uke fikk vi flere jobbtall fra USA. De ukentlige søknadstallene for førstegangssøkende til ledighetstrygd doblet seg fra rekorden uken før, fra 3.3m til 6.6m. Fredag kom tall som viste at 701 000 jobber forsvant i USA i mars, mens ledigheten steg fra 3.5% til 4.4%. Her hjemme opplyste NAV på fredag at norsk bruttoledighet nå er på 11.2%. Flere andre indikatorer viser også at det er vanskelige tider: Europeiske PMI-tall (innkjøpssjefsindekser) kom fredag inn på rundt 30-tallet. Tallene indikerer en kraftig oppbremsing i økonomisk aktivitet. Frankrikes finansminister sier at landet står overfor det verste året, i økonomisk vekst-forstand, siden andre verdenskrig. Den tyske regjeringen frykter BNP-fall på 5% i år, ifølge Bloomberg. Amerikanske innkjøpssjefs-indekser holdt seg derimot bedre enn de europeiske i mars, men viruset ble også utbredt i Europa noe tidligere enn i USA. Totalt sett, som vist av Citigroup sine «economic surprise»-indekser, skuffer nøkkeltall på begge sider av Atlanterhavet i disse dager.

Nedgraderinger. Med lavere inntjening, blir flere selskaper nedgradert av ratingbyråene. Jeg omtalte frykten for dette tidligere i år, i et eget blogginnlegg. I løpet av mars måned nedgraderte S&P hele 382 amerikanske høyrente-utstedere, inkludert dem nedgradert fra «investment grade», ifølge DNB Markets. Macy’s, Royal Caribbean Cruises og Renault er blant selskapene som nylig er nedgradert fra «investment grade» til «high yield» av et eller flere av de internasjonale ratingbyråene. 

Også en rekke utstedere i det norske obligasjonsmarkedet har opplevd nedgradering av kredittrating eller utsikter den siste tiden, deriblant Hurtigruten Group, Avinor og Norsk Hydro. Sistnevntes gjeld i EUR har i det svake markedet handlet til en betydelig rabatt, da investorer har fryktet nedgradering til høyrente-segmentet.

Banker beordres til å holde tilbake. Den siste uken har en rekke europeiske banker meldt at de kansellerer utbytter og avventer tilbakekjøp av egne aksjer. Den europeiske sentralbanken, ECB, har bedt bankene som er underlagt dens regulatoriske tilsyn å holde tilbake utbytte fra 2019, samt tilbakekjøp av egne aksjer, til tidligst oktober 2020. I Storbritannia meldte den ene banken etter den andre om suspensjon av utbytter og tilbakekjøp ut året, etter å ha mottatt relativt sterke signaler om dette fra Prudential Regulation Authority. I Norge foreslo Finanstilsynet nylig en forskrift for å hindre utbytter, men forskriften ble avslått av Finansdepartementet. Departementet henviste blant annet til at en rekke lag og organisasjoner er avhengige av utbytter og gaver fra sparebanker. Samtidig uttrykte Jan Tore Sanner en forventninger om at bankene skulle utsette behandling av utbytter. I ettertid har noen banker utsatt utbytter, mens andre har utbetalt reduserte beløper. Sammenlignet med bankene i resten av Europa, har imidlertid norske banker benyttet seg av et friere spillerom, med bakgrunn i det som fremstår som tvetydelige signaler fra departementet.

Oljeprisen bidro til å løfte Oslo Børs forrige uke. Mens S&P 500 (USA) og Stoxx 600 (Europa) falt hhv. 2.1% og 0.6% i løpet av uken, løftet hovedindeksen på Oslo Børs seg 6.8%. Med videre oppgang i dag er dermed hovedindeksen ned 22.7% fra nivået vi så i midten av februar. På tampen av forrige uke twitret President Trump at han var optimistisk med tanke på mulige produksjonskutt fra Saudi-Arabia og Russland. I skrivende stund er verdens oljeforbruk ned 25-30% fra toppen, ifølge forskjellige kilder. Samtidig er oljeproduksjonen høy, og verdens lagre fylles opp i rekordfart. I Canada meldes det om snart fulle lager og negative oljepriser. Det betydelige overtilbudet har bidratt til det kraftige prisfallet nylig.

Men det er mye usikkerhet rundt et mulig kutt (som også Norge kan komme til å delta i). Gjennom helgen ble det meldt om uenighet mellom Saudi-Arabia og Russland, og et møte som etter planen skulle finne sted i dag, ble utsatt til torsdag. Samtidig uttaler sjefen for Russlands statlige investeringsfond at Russland og Saudi-Arabia er «very, very close» enighet. Et problem for partene er derimot at president Trump og amerikanerne er lite villige til å kutte selv, til tross for at Texas Railroad Commission senere denne måneden skal diskutere hvorvidt man skal gå inn for dette. Én ting er sikkert: Produksjonskutt kommer – enten gjennom at produsenter finner det uøkonomisk å produsere på dagens priser, eller gjennom koordinert statlig handling. IEA skriver at det for øyeblikket produseres 5 millioner fat per dag, hvor løftekostnad er høyere enn salgspris. Det gjenstår å se hvordan oljeprisen reagerer på et kutt som uansett ikke er nok til å umiddelbart kompensere for bortfallet av etterspørsel. På kort sikt vil nok reaksjonen være positiv, men lagrene fortsetter å fylles opp. I grafen over viser analytikerne fra ABG Sundal Collier oljeprisens historiske reaksjon på OPEC-kutt. Vel så viktig for oljeprisen er nok investeringskuttene og bortfallet av tilbud på sikt. Et godt gammelt ordtak sier at «den beste kuren mot lave oljepriser, er lave oljepriser».

Skal vi oppover eller nedover? Det er vanskelig å spå fra uke til uke. Vi tror vi skal klare å komme oss greit gjennom denne krisen, sett i lys av de massive støttetiltakene som nå iverksettes. Dette betyr ikke at vi ikke vil se betydelige svingninger i løpet av de neste månedene. Det betyr heller ikke at markedet ikke kan falle videre. Eksempelvis er det risiko for ytterligere oljeprisfall, spesielt dersom de planlagte forhandlingene ikke fører frem. Samtidig vet vi at markedet er notorisk vanskelig å "time" perfekt. Studier viser at investorer som forsøker å gjøre dette, ender opp med en lavere avkastning enn markedet. Vi vurderer fortløpende risikoen i porteføljene våre, og er komfortable med eksponeringen vi sitter med. I ukene det blåser hardt, er det godt å vite at vi er netto kjøpere gjennom krisen vi nå står oppe i. Dagens priser gir en betydelig rabatt, og grunnlag for god avkastning på sikt.

Vi ønsker alle våre lesere og andelseiere en riktig god påske. I det vi går inn i en høytid som i år preges av et dystert nyhetsbilde tar vi med nyheten om at New Zealands statsminister har definert både påskeharen og tannfeen som «essential workers». Og i det vi går inn i en ny måned, med tidvis stormfulle markeder, avslutter vi dagens blogg med et noe dikt av Bjørnstjerne Bjørnson, og håper at «somren snart blir til».

Jeg velger meg april

I den det gamle faller,
i den det ny får feste;
det volder litt rabalder,-
dog fred er ei det beste,
men at man noe vil.

Jeg velger meg april,
fordi den stormer, feier,
fordi den smiler, smelter,
fordi den evner eier,
fordi den krefter velter,-
i den blir somren til!