Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

toppbilde Mer pengestøtte, mer korona, storsvindel, ineffisiens, normbrudd og glemt gull

Mer pengestøtte, mer korona, storsvindel, ineffisiens, normbrudd og glemt gull

Global markeder hadde atter en god uke, riktignok med mesteparten av fremgangen tirsdag, og rødrosa tall deretter. I dag faller markedene litt tilbake, med europeiske børser ned 0.5-1.0%.

Mandag kveld (15. juni), europeisk tid, fikk vi meldingen om at Federal Reserve nå skal gå i gang med å kjøpe en bred portefølje av selskapsobligasjoner, under programmet Secondary Market Corporate Credit Facility. Hittil har Fed kjøpt børsnoterte obligasjonsfond (ETFer) gjennom denne fasiliteten. Tirsdag fikk vi også riktig så gode tall for amerikansk detaljhandel, som viser at shoppingen er i full gang: Detaljhandelen, ekskludert biler, steg med 12.4% i løpet av mai, som var omtrent dobbel så høy vekst som markedet hadde ventet. I dag faller markedene litt tilbake, med europeiske børser ned 0.5-1.0%.

Men corona var ikke over. Mens detaljhandelen reflekterer stadig mer åpne samfunn, er det ikke bare positive nyheter på koronafronten. I USA har smittetallene den siste tiden gått i feil retning (oppover), og Trump uttalte på et folkemøte i Tulsa, Oklahoma, i helgen at han hadde bedt myndighetene om å roe ned på testingen(!). Beijing har, ifølge myndighetenes tall, opplevd over 200 smittetilfeller siden 11. juni. Over 350 000 mennesker skal ha blitt testet som følge av utbruddet. New Zealand, som nylig erklærte seg selv smittefritt, har også opplevd nye tilfeller, som følge av smitte medbrakt av tilreisende. Fra Tyskland får vi i dag nyheten om at R-tallet (smitteindikator) har steget til nesten 3 gjennom helgen. Tallet er derimot volatilt, og lå fredag på 1.06. Brasil er også hardt rammet, og passerte fredag 1 millioner smittede. Lørdag passerte landet 50 000 dødsfall hittil.

Spørsmålet i nærmeste fremtid blir ikke hvorvidt vi blir kvitt korona eller ikke. Det var ikke smitten i seg selv som senket økonomien tidligere i vår, men tiltakene for å hindre en voldsom oppblussing og overbelastning av helsesystemet. Fremover er hovedspørsmålet hvorvidt man klarer å holde viruset undertrykket nok, uten å måtte stenge ned samfunnet på samme måte som tidligere i år. Viruset vil være med oss frem til vi finner effektive medisiner eller vaksiner. Forrige uke fikk vi nyheten om at forskere ved Oxford-universitetet har funnet ut at medisinen Dexamethasone reduserte dødsfall blant respiratorpasienter med 1/3. Dødsfall blant pasienter som var avhengige av ekstra oksygen falt med 1/5. Det jobbes på spreng med vaksiner, enkelte med mål å slippes innen utgangen av året. I uken som var uttalte WHOs sjefsforsker at de venter at 2 milliarder doser vil være klare innen utgangen av 2021.

Støtten fra sentralbanker fortsetter. Foruten meldingen om Federal Reserves kjøp av selskapsobligasjoner, var ECB i markedet med billig finansiering til Eurosonens banker forrige uke. Torsdag var det 742 banker som benyttet seg av ECBs siste «TLTRO»-lån (targeted longer-term refinancing operation), og lånte til sammen 1310 milliarder Euro gjennom programmet. Bank of England hadde rentemøte forrige uke, og kunngjorde at den vil øke sine kjøp av statsobligasjoner med 100 milliarder pund. Norges Bank hadde også rentemøte, uten de store nyhetene. Det ble også meldt at Finansdepartementet holder bankenes motsykliske kapitalbuffer uendret på 1%, etter råd fra Norges Bank.

Svindelskandale. Etter lengre tids kritiske artikler, ser det ut som at shortselgere og journalistene i Financial Times har hatt rett om svindel i tyske Wirecard. Selskapet var forrige ukes skandaløse sensasjon, da det kom frem at det over flere år kan ha rapportert falske inntekter og at det «mangler» 1.9 milliarder Euro i kontantbeholdning. Fredag gikk CEO, Markus Braun, av som toppsjef, etter å ha ledet selskapet i nesten 20 år. I dag uttalte selskapet at det er stor sannsynlighet for at de 1.9 milliarder Euroene ikke eksisterer.

Effisiente markeder? Til tross for at globale, likvide aksjemarkeder pleier å ta med seg tilgjengelig informasjon i prisingen av aksjer, er det ikke alltid tilfelle på eksempelvis Oslo Børs. Forrige uke startet handelen i de nye aksjene til Kongsberg Automotive på Merkur Markets. Og mens de nye 6.9 milliarder aksjene venter på å slås sammen med det 448 millioner eksisterende aksjene handler de to parallelt. Likevel: Ved børsnotering forrige uke var de gamle aksjene nesten 3 ganger så dyre som de nye. I tiden etterpå har blant annet største eier solgt seg ned i de gamle aksjene og kjøpt tilsvarende i de nye, slik at kursen har konvergert. Likevel er det fremdeles 70% prisforskjell mellom samme type aksjer på de to markedsplassene.

Normbrudd. Innen markedet for bankenes hybridkapital («fondsobligasjoner» / «additional tier 1») er det vanlig å førtidig innfri kapitalen ved første anledning. Dagens versjon av denne typen instrumenter er evigvarende, med mulighet for førtidig innfrielse etter 5 år, og kvartalsvis deretter. Enkelte eldre versjoner har innfrielse etter 10 år. Ifølge reglementet kan Finanstilsynet forby innfrielse dersom man må refinansiere seg til en høyere lånekostnad, men denne regelen har ikke blitt håndhevet strengt. Finanstilsynet kan også forby innfrielse dersom man ikke refinansierer, og dermed altså reduserer bankens ansvarlige kapital. Forrige uke hadde SpareBank 1 Nordvest første mulighet for førtidig innfrielse på en eldre fondsobligasjon, utstedt i 2010. Banken har derimot ikke fått tillatelse fra Finanstilsynet for å innfri denne, da de ikke har utstedt noe nytt fondsobligasjonslån. Dermed løper lånet videre, til en kupongrente som er 1 prosentpoeng høyere enn før. Neste mulighet for førtidig innfrielse av kapitalen er om 1 år.

Distré. Har du nylig vært i Sveits og glemt noen gullbarrer på toget? Lokalt politi leter etter vedkommende som forlot gullbarrer til en verdi av 190 000 dollar på et tog mellom St. Gallen og Lucerne i oktober i fjor. Det skriver CNN. I en pressemelding datert 2. juni påpekes det at eieren har fem år på seg til å gjøre krav på gullet. Ønsker dere alle en innbringende og fokusert uke!