Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

toppbilde En verden i vekst

En verden i vekst

Siden pessimismen toppet ut for et år siden, har både verdens finansmarkeder og vekstestimater pekt oppover. Den siste tiden har vært intet unntak.

En verden i vekst. Nøkkeltall fra spesielt USA gjenspeiler en økonomi som jobber med å hente inn det tapte: I mars ble det skapt 916 000 nye jobber, der økonomene ventet 660 000. Februarmålingen ble opprevidert med 89 000 jobber. Arbeidsledigheten falt fra 6,2% til 6,0%, selv om Federal Reserve-sjef Jerome Powell nylig uttalte at den reelle ledigheten er høyere. Økonomisk aktivitet er også høy, med innkjøpssjef-indekser (PMI) som overrasker på oppsiden. Spørreundersøkelsene med selskapenes innkjøpssjefer pleier å være en god indikator på økonomisk vekst (BNP). PMI-nivåene for USA kom for mars inn på midten av 60-tallet, hvor alt over 50 indikerer økt økonomisk aktivitet. 

For Eurosonen viser industri-PMIene lignende takter. Likevel henger tjenesteytende sektor etter, med svakere nøkkeltall. Arbeidsledigheten var i februar på 8,3%, som er det samme som i januar, og marginalt høyere enn økonomenes estimater. Arbeidsledigheten blant unge var 17,3%.

Det er mange årsaker til forskjellig veksttakt, men gjenåpning av samfunnet er helt klart det viktigste for gjeninnhenting. Dette krever en vaksinert befolkning og i så måte ligger USA bedre an enn Europa: I USA er om lag en tredjedel av innbyggerne nå vaksinerte. President Biden vil gjøre vaksinen tilgjengelig for alle voksne amerikanere innen 19. april. I Europa er om lag 14% av befolkningen vaksinert, og den siste tiden har nyhetsbildet vært preget av bivirkningene knyttet til AstraZeneca-vaksinen. Til tross for at det statistisk sett er lav forekomst av blodpropp, har flere land respondert med å kun tilby vaksinen til den eldre delen av befolkningen, som dette kartet fra Bloomberg viser.

Endringer i estimater for økonomisk vekst de siste tre månedene er beskrivende for utviklingen: I desember ventet OECD at BNP for USA og Eurosonen skulle vokse med hhv. 3,2% og 3,6%. I mars var forventningen endret til hele +6,5% for USA, mens Eurosonen var oppjustert til «bare» 3,9% vekst. «Managing divergent recoveries» er da også tittelen på IMFs siste rapport om økonomiske utsikter, som ble sluppet denne uken. Organisasjonen venter en nå global vekst på 6% i år, med USA-vekst på 6,4% og Eurosone-vekst på 4,4%. Ikke bare peker organisasjonen på forskjellig innhenting på tvers av land: den peker også på hvordan innhentingen er betydelig fra sektor til sektor (store forskjeller mellom vareproduksjon i Kina og stengte fortauskaféer i Europa), hvordan demografiske grupper innad i land rammes hardere enn andre og hvordan den fattigste delen av verden rammes av senere vaksinering enn rikere land.

I markedet er våren fortsatt grønn. Mens Oslo Børs vaker rundt nullpunktet for april, er internasjonale aksjemarkeder opp 2-4%. Høyrenteobligasjoner har steget om lag et halvt prosentpoeng, der internasjonale markeder hjelpes av at rentemarkedene har tatt seg en pust i bakken. Likevel: den langsiktige trenden er oppover, og i det store bildet er det godt mulig at rentene skal fortsette oppover en liten stund til. God fart i gjeninnhentingen og ekstreme stimulansepakker fra den amerikanske staten støtter opp om dette. I tillegg til den nylige støttepakken på 1900 milliarder dollar, har Biden-administrasjonen nylig lansert en infrastrukturpakke på inntil 3000 milliarder dollar. Pakken skal etter planen finansieres med økte skatter, og President Biden og finansminister Janet Yellen har lansert et forslag om mer internasjonal samhandling på selskapsbeskatning. Der Trump sine skattelettelser ble godt mottatt av markedet for fire år siden, har ikke planene om økt beskatning dempet stemningen foreløpig. Så får vi se på sikt hva markedet liker best og tror vil generere størst verdier: inntektsutjevnende statlig forbruk og beskatning, eller mindre statlig deltakelse og lavere skatter. Det kan se ut som om den langsiktige trenden med økt formueskonsentrasjon i USA ligger an til å snu noe.

I sagaen om Archegos Capital Management har vi den siste uken lært at fondet tapte nærmere 20 milliarder dollar i løpet av to dager. Credit Suisse har tatt en tapsavsetning på hele 4.7 milliarder dollar på kunden, og har sagt opp sine ledere for risiko og investeringsbank-drift. Det blåser med andre ord hardt rundt den sveitsiske banken, som i år også har vært involvert i skandalen knyttet til kollapsen av selskapet Greensill. Markedet er på vakt for nyheter om flere lignende hendelser, men det kan foreløpig virke som om Archegos er et isolert (eller et av få) tilfelle fremfor starten på en trend.

Fremdeles god risikoappetitt i markedet. Primærmarkedet for nye obligasjoner er i full fart om dagen, hvor blant annet både Italia og Frankrike har benyttet seg av muligheten til å låne penger til en lav rente. Amerikanske høyrenteutstedere benytter seg av kredittspreader som nærmer seg det laveste nivået på 14 år: hittil i år har selskapene i markedet lånt 163 milliarder dollar, mot 77 milliarder i samme periode i fjor. Gode lånevilkår og økt etterspørsel etter finansiering fra selskaper, bidro til at det også ble lånt store summer i det nordiske høyrentemarkedet i første kvartal: 70 lån ble utstedt, på til sammen 52 milliarder kroner. I samme periode i 2020 og 2019 var summene henholdsvis 14 milliarder og 18 milliarder. Et økt antall utstedelser gir oss mer å velge mellom, og vi finner fremdeles spennende høyrenteobligasjoner som gir god avkastning i forhold til underliggende risiko.

Men appetitten er ikke på topp overalt. Markedet for SPACs har vokst kraftig det siste året En SPAC – «Special Purpose Acquisition Company» - er et selskap som henter penger, med lovnad om å kjøpe opp et annet selskap og skape verdier for investorene på den måten. Det er imidlertid ikke enkelt å skape verdi gjennom å bare kjøpe opp andre selskaper. Av SPACene som ble børsnotert i 2019, har bare 25% av selskapene gjennomført oppkjøp. Nå begynner markedet å bli overmodent og pengene sitter lenger inne hos de store, institusjonelle investorene, melder Financial Times. Mens det allerede er annonser 117 SPAC-dealer hittil i år, er det ytterligere 497 selskaper som er på jakt etter penger i markedet, ifølge avisen.

Vi avslutter med litt-på-siden-nyheter. Markedet blir periodevis preget av handelskrigen mellom USA og Kina. Sistnevnte har ofte blitt beskyldt for tyveri av patenter og plagiater av vestlige varer. Nylig fikk en dyrehage i Sichuan-provinsen oppmerksomhet for å stille ut en Golden Retriever der dyrehagen reklamerte for en løve. Og om saken er ekte, er det ikke første gang: i 2013 ble også kineserne servert (ikke bokstavlig talt) hund fremfor løve, da i form av en Tibetansk mastiff. Ønsker dere alle en riktig så fin helg.

Link: Forsidebilde