Logg inn
Borea Asset Management AS

Borea Obligasjon i Finansavisen

Finansavisen skriver i dag om Borea Asset Management og vår forvaltning av fondsobligasjoner. Gjennom fondet Borea Obligasjon og enkelte andre mandater forvalter vi nå nærmere 3 milliarder kroner i slik hybridkapital fra bankene. I intervjuet uttaler forvalter Magnus Vie Sundal at «Når man kjøper en fondsobligasjoner setter man penger på at norsk økonomi skal unngå en skikkelig dyp resesjon. Selv nå, i de spesielle månedene vi er inne i, ser ikke vi noen fare for at fondsobligasjonene ryker».

Vi er positive til disse instrumentene, og mener investeringer i denne delen av kapitalstrukturen i norske sparebanker gir en god risikojustert avkastning. Norske banker har det siste tiåret bygget opp en betydelig andel egenkapital og fremstår i dag som robuste og lønnsomme. Til tross for at vi venter økte lånetap i banksektoren tiden fremover, mener vi at bankenes kapitaldekning er mer en stor nok til å stå imot nedturen vi nå står oppe i.

Intervjuet kan leses i sin helhet her. Mer info om Borea Obligasjon finner du her. Vi skriver også om markedet for fondsobligasjoner i ukens blogg