Logg inn
Borea Asset Management AS

Offentliggjøring av vedtektsendringer i spesialfondene Borea Høyrente, Borea Obligasjon og Borea Global Equities

Vedtektene i spesialfondene Borea Høyrente, Borea Obligasjon og Borea Global Equities endres etter Finanstilsynets godkjenning hhv 20.08.20, 26.08.20 og 04.09.20.
I henhold til verdipapirfondlovens § 4‐14 (6) har andelseierne anledning til gebyrfri innløsning dersom innløsning meldes innen 5 dager før vedtektsendringene trer i kraft. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at innløsninger i henhold til vedtektenes § 7 alltid er gebyrfrie.

Nye vedtekter trer i kraft 22. september 2020.

Beskrivelse av vedtektsendringene

Vedtekter Borea Høyrente

Vedtekter Borea Obligasjon

Vedtekter Borea Utbytte (Tidligere Borea Global Equities)