Logg inn
Borea Asset Management AS

Andelseiermøte 2021

Vi innkaller andelseierne i UCITS-fondet Borea Rente og spesialfondene Borea Utbytte, Borea Obligasjon og Borea Høyrente til andelseiermøte i Kalfarveien 76 9. mars kl 9:00.

Til behandling på andelseiermøtet foreligger:

1.            Valg av møteleder og to andelseiere til å undertegne protokollen
2.            Årsregnskap, styrets beretning og revisors beretning
3.            Valg av andelseierrepresentanter til styret
4.            Innsendte spørsmål fra andelseierne

Årsrapport 2020


ANDELSEIERREPRESENTANTER TIL STYRET

Valgkomiteen innstiller følgende andeleierrepresentanter til styret:

Magni Haugland – andelseierrepresentant (ikke på valg)
Bjørn Eknes – andelseierrepresentant  (gjenvalg)
Paal Christian Mowinckel – vara andelseierrepresentant (ikke på valg)

Nye andelseierrepresentanter velges for en periode på to år. Andelseierrepresentanter som ikke er på valg har en gjenværende periode på ett år.

STEMMERETT

Stemmeretten på valgmøtet skal justeres slik at andelseiere som eier lik verdi får likt antall stemmer. Andelseiere kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet.  Husk å ta med legitimasjon og eventuell firmaattest.

INNSENDTE SPØRSMÅL FRA ANDELSEIERNE

En andelseier har rett til å få drøftet spørsmål som meldes skriftlig til styret i forvaltningsselskapet innen én uke før andelseiermøtet holdes. Med unntak av valgene kan andelseiermøtene ikke treffe vedtak som binder fondene eller forvaltningsselskapet.

PÅMELDING

Vennligst gi tilbakemelding om du kommer på andelseiermøtet pr mail post@borea.as innen 28. februar.

Med vennlig hilsen

styret i Borea Asset Management AS