Logg inn
Borea Asset Management AS

Har du lyst å jobbe i fondsforvaltning?

Summer internship i fondsforvaltning

Borea Asset Management søker nysgjerrige og lærevillig studenter for sommerjobb sommeren 2022.

Om stillingen

Som fondsforvalter jobber vi hele tiden for å forstå selskapene og markedene vi investerer i. Vi søker studenter som kan hjelpe til med å analysere både markeder, bransjer, temaer (for eksempel klimarisiko) og selskaper. Jobben innebærer blant annet å lete etter, og tolke informasjon, lage finansielle modeller og presentasjoner. Oppgavene kan også innebære arbeid med interne prosjekter og støtte til kundeaktiviteter.

Arbeidet skjer i samarbeid med forvaltere og du sitter tett på teamet her hos oss.

Hvem vi ser etter

Du har fullført en bachelorgrad i retning økonomi/finans/realfag og skal ta, eller er i gang med en mastergrad. Det er viktig for oss å ansette lagspillere, som er trivelige og sympatiske, lærevillige og nøyaktige. Du har gode ferdigheter i Microsoft Office.

Hvem vi er

Borea Asset Management er et forvaltningshus med en historie som strekker seg tilbake til tidlig 2000-tall. Vi holder til i Bergen, er 9 ansatte, og forvalter over 6 milliarder kroner. Vi forvalter fire obligasjonsfond og ett aksjefond.

Høres dette ut som noe for deg? Søknad merket kan sendes til mvs@borea.as, innen tirsdag 1. februar.