Logg inn

Innholdet på denne siden er markedsføring

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Høyrente

Borea Høyrente er et spesialfond som investerer i nordiske høyrenteobligasjoner. Siden oppstarten i 2012 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,7%.

 • Minsteinvestering: 1.000.000,-
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Fondets investeringsstrategi

Borea Høyrente har et globalt mandat, men vil i hovedsak være investert i det nordiske markedet. Historisk har obligasjonslånene i det nordiske markedet betalt en rente som ligger ett til to prosentpoeng høyere enn det vi ser internasjonalt. Dette henger blant annet sammen med at lånene er mindre, og likviditeten noe lavere. Borea Asset Management har investert i høyrenteobligasjoner siden 2004, og levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 8,2% siden den gang. Borea Høyrente ble opprettet i januar 2012 og har siden den gang gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på 7,7%.

Markedet

Siden oppstarten rundt årtusenskiftet, omfatter det nordiske høyrentemarkedet i dag obligasjonslån til en verdi av mer enn 500 milliarder kroner. Strengere reguleringer av banksektoren har blant annet bidratt til at bankene har økt sine utlånsrenter, og flere bedrifter har dermed ønsket å låne penger direkte fra investorer i obligasjonsmarkedet. Resultatet er at markedet i dag tilbyr investeringsmuligheter i obligasjonslån fra selskaper og bransjer som dekker det meste av næringslivet i de nordiske landene.

Eurohedge 2011 award

For nærmere detaljer vennligst ta kontakt med oss på post@borea.as, eller se fondets prospekt.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 20. januar 2012.
Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea HøyrenteVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1 356,18
  NAV FORRIGE MÅNED 1 316,54
  AVKASTNING DENNE MÅNED 3,0 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,4 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNEDEN 2,6 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 3,0 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 1,6 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR 1,4 %
 • Kostnader
  Fast årlig forvaltningshonorar 1,0 %
  Tegningskostnad 0%
  Innløsningskostnad 0%
  Variabel forvaltningshonorar 10%* av all avkastning utover referanseindeks (5% per år). *Høyvannsmerke anvendes

Dokumenter