Logg inn

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

Borea Obligasjon

Borea Obligasjon er et spesialfond som investerer i fondsobligasjoner i nordiske banker, hovedsakelig norske sparebanker. Siden oppstarten i 2019 har fondet levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på 5,3%

 • Minsteinvestering: 1.000.000,-
 • Fondet er åpent for tegning og innløsning siste bankdag i hver måned.

Fondets investeringsstrategi

Med Borea Obligasjon tilbyr vi våre investorer en investeringsmulighet i norske bankers hybridkapital, ofte omtalt som «fondsobligasjoner». Dette er en kapitalklasse som har høyere prioritet i bankens kapitalstruktur enn egenkapital/aksjer, men lavere enn andre obligasjoner. Dermed betaler de også høyere rente enn andre typer bankobligasjoner.

Vi liker norske banker

Norske sparebanker har de siste 200 årene vært viktige bærebjelker i samfunnet. Samtidig har bankene vært gode på effektivisering, og har i lang tid levert solid avkastning. Til tross for lave renter, fortsetter bankene å levere gode resultater, kombinert med lave utlånstap.

Ikke bare er norske banker veldrevne og leverer gode resultater: de siste ti årene har bransjen bygget opp betydelig egenkapital, og fremstår i dag godt rustet til å stå imot tap. Størsteparten av utlånene til sparebankene skjer i form av boliglån, med moderat belåningsgrad og historisk lave tap.

Fondets rammer

For nærmere detaljer vennligst ta kontakt med oss på post@borea.as eller se fondets prospekt.

Kontakt Borea Asset Management AS for mer informasjon om fondet.

Nøkkeltall:

Oppstart for fondet var 31. juli 2019.

Ved beregning av NAV (net asset value) er det tatt hensyn til påløpt fast forvaltningshonorar og variabelt forvaltningshonorar.

 • Borea ObligasjonVerdi
  NAV DENNE MÅNED 1 011,50
  NAV FORRIGE MÅNED 1 006,44
  AVKASTNING DENNE MÅNED 0,50 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 0,31 %
  MERAVKASTNING DENNE MÅNEDEN 0,19 %
  AVKASTNING HITTIL I ÅR 0,39 %
  AVKASTNING REFERANSEINDEKS 2,32 %
  MERAVKASTNING HITTIL I ÅR -1,93 %

Dokumenter